Marek Kapołka
Marek Kapołka
Kocha morze i góry, zwłaszcza lodowe…
Ma naturę odkrywcy i marzyciela.
Żeglować zaczynał w czasach kiedy jeszcze nie było GPS,
więc chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.