Kilkakrotnie realizowaliśmy przeprowadzenie jachtów:

  • przez Morze Śródziemne
  • z Morza Śródziemnego na Bałtyk